SVOBasketball

Statuten en huishoudelijk reglement

De Statuten van SVO zijn de basis voor onze vereniging. In de statuten staan de interne regels en afspraken. Denk hierbij aan: hoe word je lid en hoe beëindig je het lidmaatschap, hoe worden de bestuursleden benoemd en ontslagen, hoe regelen we de financiën, hoe regelen we algemene vergaderingen en hoe kunnen statuten gewijzigd worden. Link toevoegen!

In het Huishoudelijk Reglement van SVO staan de verdere uitwerkingen van de afspraken van SVO die we met elkaar hebben gemaakt. Link toevoegen!

Wat bieden wij aan?

Wij proberen iedereen basketbal aan te bieden op zijn of haar niveau. De club kent een groot aantal teams die 5-tegen-5 competitie spelen, maar we bieden ook andere vormen van basketbal aan, zoals recreatief basketballen.

Competitie spelen (5-tegen-5)
SVO speelt met veel teams mee in de reguliere competitie van de NBB. Teams trainen veelal twee keer in de week anderhalf uur en spelen zo’n 20 competitiewedstrijden in een seizoen. Je kan competitie spelen vanaf de leeftijdsklasse U10. SVO heeft teams in alle leeftijdsklassen voor meisjes, jongens, gemixt en mannen op regionaal niveau. Competitiespelers zijn lid van de vereniging en betalen een jaarlijkse contributie.


De jeugdteams van SVO spelen, bij voldoende interesse, competitie vanaf de leeftijdsklasse U10 (spelers die op 1 januari van een lopend seizoen jonger dan 10 jaar oud zijn) tot en met U22 (spelers die op 1 januari van een lopend seizoen jonger dan 22 jaar oud zijn).


Spelers die ouder zijn dan 22 jaar, spelen in de Seniorenteams.

Recreanten
SVO heeft ook een uitgebreid aanbod voor basketballers die geen competitie willen spelen. Je kan trainen in een Recreanten team of meetrainen met een competitiespelend team.

 

Recreanten teams spelen geen competitiewedstrijden, maar trainen wel. Recreanten teams trainen één keer in week anderhalf uur. Recreanten teams kunnen wel, op eigen initiatief, oefenwedstrijden spelen en deelnemen aan toernooien.


Naast recreanten teams biedt SVO spelers ook de mogelijkheid om mee te trainen met competitie-spelende teams. Deze mogelijkheden hangen af van het aantal spelers dat al in het competitieteam speelt. Als je als recreant mee wil trainen met een competitie-spelend team op een bepaald niveau, dan maak je hierover specifieke afspraken met de technische commissie en de trainer/coach van dat team.


Recreanten zijn lid van de vereniging en betalen een jaarlijkse contributie. Recreanten zijn stemgerechtigd in de ledenvergadering van de vereniging.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend