SVOBasketball

Lidmaatschap

Algemene informatie

Privacy beleid

Huishoudelijk reglement

Contributie 2023 – 2024

Leeftijdscategorie

Senioren ( boven 20 )
Onder 20
Onder 18
Onder 16
Onder 14
Onder 12
Onder 10

Basis

€ 460,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 440,00
€ 440,00

Recreant

€ 210,00

Basis leden trainen 2 x per week. Bij 1 x trainen per week geldt een vermindering van € 110,00 per seizoen.
Het inschrijfgeld bij aanmelding is éénmalig € 10,00

De contributie 2023 – 2024 wordt in vier termijnen geïncasseerd ( in september, oktober en november 2023 en januari 2024) van het opgegeven rekeningnummer. De mindering voor 1 x trainen betekent dat er in januari 2024 niet geïncasseerd wordt. Bij aanmelding na september wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Er is de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bij deze betaling blijft men conform de lidmaatschapsvoorwaarden ten allen tijde de jaarcontributie verschuldigd.
Voor U-pashouders geldt dat ze – een gedeelte van – de contributie uit hun budget kunnen laten betalen. Hiervoor dienen een kopie van de U-pas en de benodigde gegevens voor aanvang van het seizoen aan de penningmeester opgestuurd te worden.
Bij vragen kun je contact opnemen met Paul Lebens via penningmeester@svobasketball.nl

Einde lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie. Hiermee wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.
Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmelding tussen 1 mei en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.
Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, dan wel kwijtschelding van de verschuldigde contributie.
Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.
ledenadministratie@svobasketball.nl

Wedstrijdtenue

In tegenstelling tot voorgaande jaren, moet je het tenue nu zelf bestellen. Dat kan via deze website door op Shop te klikken onderin de pagina. Kom je hier voor het eerst, maak dan een account aan. 
Dit doe je door in de Shop rechts bovenin te kiezen voor ‘Account aanmaken’. Hierna krijg je de clubkorting te zien. Je kunt betalen met iDeal. Rugnummers worden door onze leverancier toegekend aan de hand van het team waarin wordt gespeeld. Er kan geen voorkeurs nummer worden opgegeven.

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend