SVOBasketball

Lidmaatschap

We vinden het leuk als je eerst een paar keer komt meetrainen met ons. Door mee te trainen leer jij onze club kennen en kunnen wij goed inschatten bij welk team je het beste past. Deelname aan een proeftraining is de eerste twee keer gratis en daarna moet je beslissen of je lid wordt.

Wat bieden wij aan?

Wij proberen iedereen basketbal aan te bieden op zijn of haar niveau. De club kent een groot aantal teams die 5-tegen-5 competitie spelen, maar we bieden ook andere vormen van basketbal aan, zoals recreatief basketballen.

Competitie spelen (5-tegen-5)
SVO speelt met veel teams mee in de reguliere competitie van de NBB. Teams trainen veelal twee keer in de week anderhalf uur en spelen zo’n 20 competitiewedstrijden in een seizoen. Je kan competitie spelen vanaf de leeftijdsklasse U10. SVO heeft teams in alle leeftijdsklassen voor meisjes, jongens, gemixt en mannen op regionaal niveau. Competitiespelers zijn lid van de vereniging en betalen een jaarlijkse contributie.


De jeugdteams van SVO spelen, bij voldoende interesse, competitie vanaf de leeftijdsklasse U10 (spelers die op 1 januari van een lopend seizoen jonger dan 10 jaar oud zijn) tot en met U22 (spelers die op 1 januari van een lopend seizoen jonger dan 22 jaar oud zijn).


Spelers die ouder zijn dan 22 jaar, spelen in de Seniorenteams.

Recreanten
SVO heeft ook een uitgebreid aanbod voor basketballers die geen competitie willen spelen. Je kan trainen in een Recreanten team of meetrainen met een competitiespelend team.

 

Recreanten teams spelen geen competitiewedstrijden, maar trainen wel. Recreanten teams trainen één keer in week anderhalf uur. Recreanten teams kunnen wel, op eigen initiatief, oefenwedstrijden spelen en deelnemen aan toernooien.


Naast recreanten teams biedt SVO spelers ook de mogelijkheid om mee te trainen met competitie-spelende teams. Deze mogelijkheden hangen af van het aantal spelers dat al in het competitieteam speelt. Als je als recreant mee wil trainen met een competitie-spelend team op een bepaald niveau, dan maak je hierover specifieke afspraken met de technische commissie en de trainer/coach van dat team.


Recreanten zijn lid van de vereniging en betalen een jaarlijkse contributie. Recreanten zijn stemgerechtigd in de ledenvergadering van de vereniging.

Selectie en indelingstrainingen

Ieder jaar in de periode mei en juni organiseren wij selectie- en indelingstrainingen. Selectie- en indelingstrainingen zijn bedoeld om de teamindeling voor het volgende seizoen te maken. Zorg dus dat je vanaf maart/ april je interesse kenbaar maakt middels een e-mailbericht naar aanmeldingen@svobasketball.nl. Na afloop van de proeftrainingen (en/of selectie- en indelingstrainingen) word je geïnformeerd over in welk team je wordt ingedeeld. Daarna kan jij je aanmelden voor inschrijving als lid bij onze vereniging.

 

Let op: het kan zo zijn dat teams vol zitten en we dus helaas geen plek voor je hebben. In dat geval word je toegevoegd aan de zogenoemde lijst met belangstellenden. SVO hanteert geen wachtlijst. De lijst met belangstellenden wordt i.v.m. de privacywetgeving na de start van ieder seizoen gewist.

 

Je ontvangt gedurende het seizoen per mail alle benodigde praktische informatie over onze vereniging. Het is belangrijk dat je deze berichten en nieuwsbrieven goed doorleest. Lid zijn van een basketbalvereniging is meer dan alleen basketballen en brengt ook bepaalde vrijwillige inzet en verplichtingen met zich mee, zoals het vervullen van scheidsrechter- en jurytaken en voor ouders van jeugdspelers het jureren en rijden naar wedstrijden.

Wat kost het om lid te zijn van SVO?

De contributie die je moet betalen, hangt af van de leeftijdsklasse en het aantal trainingen van het team waarin je door de Technische Commissie (TC) bent ingedeeld als vaste speler.  

 

NB: de indeling binnen de vereniging/ in Sportlink kan afwijken van het niveau of team waarin je bent opgegeven bij de NBB. We doen dit om zo flexibel mogelijk te zijn met invallers en bankspelers.

 

Een trainend lid (recreant) speelt geen competitiewedstrijden en betaald hierdoor een lagere contributie. Alle leden van de vereniging zijn automatisch ook lid van de NBB en profiteren daarmee van alle voordelen (en verplichtingen) van het lidmaatschap bij de NBB. 

 

SVO maakt voor het innen van de contributie gebruik van ClubCollect.

 

In de volgende situatie kun je als trainend of spelend lid korting krijgen op je contributie: 

Contributie SVO Basketball 2023 – 2024

Leeftijdscategorie 2 keer 1,5 uur per week 1 keer 1,5 uur per week Recreanten 1 keer 1 uur per week
(geen competitie)
Mannen senioren 460€ 350€ 210€
M20 450€ 340€ 210€
M18 450€ 340€ 210€
Jeugd U16 450€ 340€ 210€
Jeugd U14 450€ 340€ 210€
Jeugd U12 440€ 330€ 210€
Jeugd U10 440€ 330€ 210€
Jeugd U08 180€*

De contributie-inning wordt met ingang van het seizoen 2023-2024 geregeld via de service van een bedrijf met de naam ClubCollect. Zie www.clubcollect.com voor meer informatie over dit bedrijf.

Het verenigingsjaar van SVO loopt van 15 juni tot en met 14 juni en loopt dus gelijk aan een sportseizoen. De contributie voor een nieuw verenigingsjaar wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering in het voorjaar.
Basisleden trainen 2 x per week 1,5 uur (m.u.v. de U8, want dat is namelijk een uur). Bij 1 x trainen per week geldt een vermindering op de contributie van € 110,00 per seizoen. Het inschrijfgeld bij aanmelding is éénmalig € 10,00. De contributie kan via ClubCollect in een keer, of in maximaal 4 termijnen worden betaald. 
Niet voldoen aan de contributie verplichting betekent dat je niet meer deel kunt nemen aan de activiteiten van SVO, waaronder het spelen van wedstrijden. Dit ontslaat je overigens niet van de verplichting om alsnog te betalen. SVO kan besluiten de contributie-inning van wanbetalers over te dragen aan een incassobureau. 

Voor U-pashouders geldt dat ze een gedeelte van de contributie uit het U-pas budget kunnen laten betalen. Hiervoor dient een kopie van de U-pas voor aanvang van het seizoen (uiterlijk 1 september) naar de penningmeester opgestuurd te worden. Bij vragen kun je per e-mail contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@svobasketball.nl.

Wedstrijdtenue

Het tenue kun je zelf aanschaffen en is voor eigen rekening. Dat kan via de SVO website – www.svobasketball.nl – door op de tegel Shop te klikken onderaan op de hoofdpagina. Maak bij jouw eerste bezoek meteen een account aan en bewaar de inloggegevens goed. Je kunt makkelijk en veilig betalen met iDeal. De rugnummers worden door onze leverancier toegekend aan de hand van het team waarin er wordt gespeeld. Het is niet mogelijk om zelf een rugnummer te kiezen. Deze krijg je aan de hand van een onderliggend registratiesysteem door ons toegekend. 

Lidmaatschap opzeggen

Je bent contributie plichtig zolang je lid blijft van de vereniging. Zeg je lidmaatschap dus tijdig op als je de vereniging wilt verlaten. Het lidmaatschap eindigt pas als je aan al je (financiële) verplichtingen hebt voldaan. Als jouw lidmaatschap (nog) niet is opgezegd, kun je ook niet overstappen naar een andere basketbal vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svobasketball.nl). Hiermee word je uitgeschreven van de ledenlijst in Sportlink.
Afmeldingen dienen zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk op 15 juni bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij een opzegging tussen 15 juni en 1 september wordt er € 75,- in rekening gebracht. Tussen 1 september en 1 november zal het bestuur een korting van 50% op de contributie verlenen; bij een opzegging tussen 1 november en 1 februari zal het bestuur een korting van 25% op de contributie verlenen. Na 1 februari zal er geen korting meer verleend worden.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend