SVOBasketball

Reglement Wedstrijden & Taken

Inleiding

Competitiewedstrijden moeten voorzien worden van scheidsrechters en juryleden. Om het mogelijk te maken dat alle teams competitie kunnen spelen, is de vereniging afhankelijk van de ouders/ leden. Het wedstrijdsecretariaat zal deze taken indelen en om dit in goede banen te leiden, is dit reglement opgesteld. In dit regelement kun je ook terugvinden hoe we als vereniging omgaan met het annuleren of verzetten van een wedstrijd.

Reglement Kennis 

 • Ieder spelend lid krijgt in het tweede jaar van U14 een uitnodiging van de NBB voor het behalen van het spelregelbewijs;
 • Het behalen van het spelregelbewijs is verplicht als je wil deelnemen aan wedstrijden in een U16 team of hoger;
 • Het behalen van het spelregelbewijs is de verantwoordelijkheid van de speler zelf en zal zelfstandig moeten worden gedaan;
 • Vanaf U16 zijn alle spelers verplicht het Basketball Scheidsrechter 2 (BS2) diploma te halen mits:
  • Het een nieuw lid betreft en in dat geval krijgt de speler eerst een half seizoen “om kennis maken met de regels” voor het behalen van het spelregelbewijs. Daarna is het behalen van het BS2 diploma ook verplicht.
  • Een speler door de wedstrijdsecretaris is ontheven van de plicht tot het behalen van het diploma.
  • De club voorziet in de nodige opleiding en beoordeling (Proeve van Bekwaamheid) t.b.v. het BS2;
  • Als een scheidsrechter de workshops heeft gevolgd, maar nog niet de Proeve van Bekwaamheid heeft afgelegd, dan kan deze speler geregistreerd worden als scheidsrechter in opleiding (io);
  • Het niet nakomen van de bovenstaande verplichting kan leiden tot een sanctie (zie sancties).

Indeling

 • Wedstrijdtaken bestaan uit jureren (tafeltaak) of arbitrage (scheidsrechtertaak);
 • Ieder spelend lid zal worden ingedeeld op wedstrijdtaken door het wedstrijdsecretariaat;
 • De ingedeelde taken zullen beschikbaar zijn op de website en in Sportlink (Basketball app);
 • Taken worden zoveel mogelijk voor of na de eigen wedstrijd ingedeeld. Dit is niet altijd mogelijk, waardoor het wedstrijdsecretariaat kan besluiten hiervan af te wijken;
 • Scheidsrechters in opleiding worden enkel ingedeeld op jonge jeugdwedstrijden (U10 & U12);
 • Scheidsrechters in opleiding worden altijd samen met een gediplomeerd scheidsrechter ingedeeld;
 • Onervaren scheidsrechters worden waar mogelijk ingedeeld met een ervaren scheidsrechter.
 • Scheidsrechters worden ingezet op hun eigen speel niveau/leeftijd of lager.
 • Als een scheidsrechter een bovengemiddeld aantal wedstrijden van 3 wedstrijden per half seizoen fluit, dan krijgt deze een scheidsrechters vergoeding uitbetaald van 10,- euro per additionele wedstrijd.

Uitvoering

 • Een lid die is ingedeeld voor het uitvoeren van een taak, dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de taak aanwezig te zijn;
 • Tijdens het uitvoeren van een jury- of scheidsrechterstaak stel je je onafhankelijk en onpartijdig op;
 • Besef jezelf dat je de club vertegenwoordigd en wij op een respectvolle en sportieve manier willen omgaan met iedereen die zich in de zaal bevind;
 • Eten is naar redelijkheid toegestaan, maar mag het uitvoeren van de taak niet beïnvloeden;
 • Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens het uitvoeren van de taak niet toegestaan.

Afmelden (ziekte, anders)

 • Als een lid zijn toebedeelde taken niet kan uitvoeren, dan zal deze zelf moeten zorgen voor een vervanger. Lukt dit niet, dan geef je dit minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd aan bij de wedstrijdsecretaris. Hij zal dan meedenken in het zoeken van een vervanger. Dit blijft te allen tijde nog de verantwoordelijkheid van een lid;
 • Als door een dringende reden het niet mogelijk is om op tijd een vervanger geregeld te krijgen, dan neemt het lid zelf contact op met de wedstrijdsecretaris. Dit dient tijdig (minimaal 48 uur) voor de start van de wedstrijd te gebeuren;
 • In geval van ziekte moet het lid dit zo snel mogelijk telefonisch gemeld worden aan de wedstrijdsecretaris;
 • Contactgegevens voor spoed is 06-40615893 en niet spoed is wedstr-secretaris@svobasketball.nl.

Sancties

 • Een lid dat is ingedeeld voor het uitvoeren van een taak, en die zonder tegenbericht niet komt, zal worden geregistreerd als niet op komen dagen. De speler zal op deze situatie worden aangesproken;
 • Bij twee keer niet op komen dagen bij een wedstrijd, wordt het lid geschorst voor één wedstrijd. Hij/zij moet dan wel aanwezig zijn tijdens deze wedstrijd en een taak vervullen;
 • Ieder opeenvolgend moment van niet op komen dagen, zal direct leiden tot twee wedstrijden schorsing. Hij/zij moet dan wel aanwezig zijn tijdens deze wedstrijd en zal zijn/ haar team aanmoedigen vanaf de bank;
 • Na 3x niet op komen dagen, zal het bestuur een grotere sanctie opleggen en die kan gevolgen hebben voor het voortzetten van het lidmaatschap.

Regels omtrent het afzeggen van een wedstrijd

Het kan onverhoopt weleens voorkomen dat je te weinig spelers hebt om een wedstrijd te kunnen spelen. Hierbij willen we het stappenplan voor deze situatie beschrijven:

 • Kijk als speler bij het bekend worden van het speelschema of je alle wedstrijden aanwezig kunt zijn. Weet je op voorhang al dat iets niet gaat lukken, geef dit dan gelijk door aan je trainer/coach;
 • Zorg dat je als trainer/coach een systeem ontwikkelt waarbij je vroeg genoeg van tevoren kunt zien hoeveel spelers je hebt bij iedere wedstrijd. Maak tevens afspraken met de spelers, zodat ze weten dat een teamsport ook toewijding van ze vraagt. Dit houdt in dat spelers andere afspraken zoveel mogelijk om de sport heen plannen en indien dit niet lukt, de speler dit gelijk aangeeft. Op die manier kun je bijtijds contact opnemen met de technische commissie (TC) kan de TC vervolgens contact leggen met de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris kan vervolgens onderzoeken met de tegenstander of er mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van deze wedstrijd;
 • Wanneer heb je te weinig spelers? Met 6 spelers kun je ons inziens gewoon naar een wedstrijd vertrekken. Dit is voor ons geen reden om af te zeggen. Het is wel een reden om vanuit lagere teams in dezelfde leeftijdsklasse (mag nooit hoger) of een lagere leeftijdsgroep om versterking te vragen. Vraag de trainers/coaches van deze teams om deze vraag uit te zetten naar de spelers en jou in contact te brengen met de geïnteresseerden;
 • Lukt het je niet om 6 of meer spelers op de been te krijgen voor de wedstrijd, dan meldt je dit uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd bij de TC. De TC bespreekt met jou wat je geprobeerd hebt en zij nog als optie zien. Vervolgens neemt de TC contact op met  de wedstrijdsecretaris van SVO. De wedstrijdsecretaris zal dan contact gaan leggen met de NBB en de tegenstanders;
 • Mocht het helemaal mislopen met de aantallen op de wedstrijddag, dan belt de coach/ teammanager direct met de technische commissie. Zij gaan dan meedenken en eventueel schakelen met de wedstrijdsecretaris;
 • De kosten voor het annuleren of verzetten van de wedstrijd, komen voor rekening van het team. Denk hierbij aan de zaalhuur, de boete die SVO van de bond opgelegd krijgt en eventuele administratieve kosten. Besef ook dat bij annulering de wedstrijd met 20-0 wordt verloren en er 2 punten in de stand in mindering worden gebracht;
 • Vooruitkijken is dus van groot belang en vroegtijdig schakelen met de technische commissie kan boetes en andere sancties voorkomen. Dit willen wij als vereniging natuurlijk zoveel mogelijk nastreven;
 • De technische commissie heeft in deze gevallen contact met de trainer/ coach of teammanager en niet met de spelers. De TC is het tussenpersoon tussen de teams en de wedstrijdsecretaris.

Contactgegevens 

LeeftijdsgroepContactpersoonTe bereiken op:
U8, U10, U12Tamara Brand06-11040383 en tc@svobasketball.nl
U14Pendong Jalandoni06-24200206 en tc@svobasketball.nl
U16, U18Olaf van Paassen06-53844792 en tc@svobasketball.nl
U20 en SeniorenMelvin Kosuch06-48016855 en tc@svobasketball.nl

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend