SVOBasketball

Vrijwilligers

Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een vereniging als SVO. Alleen als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we zorgen dat alles rond trainingen en wedstrijden soepel verloopt.

Trainers, coaches, scheidsrechters
In de eerste plaats hebben we mensen nodig die het leuk vinden om wekelijks te helpen bij de trainingen of die als coach aanwezig zijn bij de wedstrijden. Ook mensen die willen fluiten zijn heel belangrijk, want zonder scheidsrechters kunnen we natuurlijk niet spelen. Geef je dus snel op.

Teammanagers, andere taken
Daarnaast is het belangrijk dat elk team een teammanager heeft. Die regelt de communicatie met de ouders en zorgt o.a. dat er een rijschema komt bij uitwedstrijden en dat andere ouders helpen bij thuiswedstrijden.

Laten we samen zorgen dat de spelers op alle niveaus plezier hebben en ongestoord kunnen sporten. En dat SVO de leukste vereniging van Utrecht en omstreken blijft!

Veel handen maken licht werk. Geef dus snel door welke taak jij voor je rekening neemt via secretaris@svobasketball.nl

Jan Willem van der Linde

De ledenadministratie van SVO is in de betrouwbare handen van Jan Willem van der Linde. Heb je vragen over je lidmaatschap? Stuur hem dan even een mailtje via ledenadministratie@svobasketball.nl

Ingeborg Schavemaker

Alle nieuwtjes binnen de vereniging komen samen bij Ingeborg. Die ze dan weer verwerkt in de email nieuwsbrief.

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend