SVOBasketball

Vrijwilligers

Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een vereniging en dus ook voor SVO. Alleen als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we zorgen dat alles rond trainingen en wedstrijden soepel verloopt. Zie hieronder alle taken die er op dit moment bestaan binnen onze vereniging. Als er vacatures zijn, dan staat dat eronder.

Trainers, coaches en scheidsrechters:

In de eerste plaats hebben we mensen nodig die het leuk vinden om wekelijks te helpen bij de trainingen of die als coach/ assistent coach aanwezig zijn bij de wedstrijden. Ook mensen die willen fluiten zijn heel belangrijk, want zonder scheidsrechters kunnen we natuurlijk niet spelen.
We zijn altijd op zoek naar trainers en scheidsrechters, zodat onze poule groter wordt.

Teammanagers:
Daarnaast is het belangrijk dat elk team een teammanager heeft. Die regelt de communicatie met de ouders en zorgt o.a. dat er een rijschema komt bij uitwedstrijden en dat andere ouders helpen bij thuiswedstrijden. Zonder teammanager mag een team geen competitie spelen.

Bestuursfuncties:
We hebben een penningmeester, ledenadministratie, voorzitter, secretaris, wedstrijd secretariaat en hoofd technische commissie die plaatsnemen in het bestuur.

Technische commissie:
De technische commissie bestaat op dit moment uit 4 personen en we zoeken nog een vijfde en zesde persoon.

Je gaat vanaf maart op zoek naar trainers/coaches voor het volgende seizoen, eind mei en begin juni ga je samen met de coaches de indelingstrainingen begeleiden en de teams indelen, communiceer je de teamindelingen naar het bestuur, zorg je dat ieder lid zich gaat inschrijven, regel je dat ieder team een teammanager heeft en beantwoord je het lopende seizoen de vragen die vanuit die leeftijdsgroep komen. Je neemt deel aan de TC-vergaderingen die 1x per 1,5 maand een paar uur duurt.

We zoeken hier 2 personen voor met basketbalervaring die onze jeugdlijn U8/U10 en U16 op zich kan nemen.

Materiaalbeheerder:
Je brengt structuur aan in de kasten van Sporthal Oudenrijn. Denk hierbij aan: een geplastificeerde indeling van de kasten op de deuren plakken en je labelt de planken en schrijft op wat waar geplaatst moet worden, zodat iedereen het zonder vragen snapt en opgeruimd houdt. Je checkt regelmatig of de kasten, de karren en het materiaalhok altijd netjes in orde zijn. Je gooit weg wat kapot is, je brengt lost en found naar de bar, je vraagt bij het bestuur materialen aan die bijgevuld moeten worden en communiceert naar de teammanagers hoe er met de materialen omgegaan moet worden.

We zoeken hier 1 persoon voor (basketbalervaring niet vereist).

Communicatiebeheerder:
Je schrijft de teksten en nieuwsbrieven in overleg met het bestuur en zorgt dat deze op de website en social media geplaatst worden. Daarnaast breng je leven in onze social media kanalen en post je daar frequent nieuwsberichten, weetjes, verslagen, foto’s etc.

We zoeken hier nog 1 of 2 personen voor (basketbalervaring niet vereist).

Activiteitencommissie:
Je organiseert rond kerst de oliebollenverkoop voor SVO, je begeleid de Grote Clubactie (starten we in september 2024 mee) in contact met het bestuur, je organiseert de SVO-Slotdag en misschien hebben jullie nog meer leuke ideeën.

We zoeken hier 5 personen voor (basketbalervaring niet vereist).

Scheidsrechtercoördinator:
Je maakt met de wedstrijdsecretaris een plan hoe we ieder seizoen de leden gaan opleiden als scheidsrechter en we het niveau van onze scheidsrechters omhoog kunnen krijgen. Ook coördineer je administratief dat iedereen, die de verplichte leeftijd heeft, zijn spelregelbewijs haalt en mag fluiten voor de vereniging.

We zoeken hier 2 personen voor (basketbalervaring niet vereist).

Tafelaars begeleiding:
Je zorgt dat je ieder seizoen een uitleg van de tablet en de tafeltaken geeft aan nieuwe ouders en jonge jeugdleden, zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht achter de tafel. Hier zijn al documenten voor, dus het gaat puur om de opleiding van een nieuwe leeftijdsgroep en de nieuwe ouders.

We zoeken hier 2 personen voor (basketbalervaring niet vereist).

Sponsorcommissie:
Om de contributies laag te kunnen houden, willen we graag sponsoren of donateurs werven. Hier moet een plan voor gemaakt worden, zodat we bijvoorbeeld pakketten kunnen aanbieden aan bedrijven of particulieren. Denk bijvoorbeeld ook aan een club van 5/100 initiatief. Daarnaast mogen er bedrijven benadert worden en proberen we zoveel mogelijk extra geld binnen te halen voor de vereniging.

We zoeken hier 5 personen voor (basketbalervaring niet vereist).

Zaalwachtcommissie:
Dit is een administratieve taak. Je maakt een document met daarin de afspraken en regels omtrent het gebruik van de zalen. Ook beschrijf je precies middels een checklist wat er moet gebeuren als je als eerste of laatste in de zaal bent. Deze checklists plastificeer je ook en hang je ook op in de zaal (op de kasten). Tevens deel je deze documenten met de teammanagers en blijf je met hen in contact.

We zoeken hier 1 persoon voor (basketbalervaring niet vereist).

Kascontrolecommissie:
Ieder seizoen moet de kas eenmalig gecontroleerd worden.

We zoeken hier 1 persoon voor (basketbalervaring niet vereist).

Juridische ondersteuning:
Ben je juridische onderlegd, dan gebruiken wij jou graag als vraagbaak.

We zoeken hier 1 persoon voor (basketbalervaring niet vereist).

Vertrouwenspersoon:
Aan het begin van het seizoen presenteer je jezelf op de startdag van de vereniging en stuur je een document naar de teammanagers met daarin een verhaaltje over jezelf, een beschrijving van je taken en hoe je bereikbaar bent. Zo weet ieder lid wie je bent, wat je doet en hoe je te bereiken bent. De vertrouwenscontactpersoon rapporteert waar nodig, maar in ieder geval aan het einde van het seizoen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

Basketball’sCool trainer(s) en communicatie/contactpersoon:

Je maakt een training voor een groep van 30 kinderen in de leeftijdsgroep 8 t/m 12 jaar. Tijdens de training stuur jij de assistent-trainers aan. Daarnaast zoeken we iemand die de aanmeldingen verwerkt en de communicatie verzorgd met de ouders. Dit is een administratieve taak.

We zoeken 4 trainers en 1 contactpersoon voor deze taken. De trainers hebben basketballervaring nodig en de contactpersoon niet.

Laten we samen zorgen dat de spelers op alle niveaus plezier hebben, ongestoord kunnen sporten en SVO de leukste vereniging van Utrecht en omstreken blijft!

Veel handen maken licht werk. Geef dus snel door welke taak jij voor je rekening neemt via secretaris@svobasketball.nl.

Jan Willem van der Linde

De ledenadministratie van SVO is in de betrouwbare handen van Jan Willem van der Linde. Heb je vragen over je lidmaatschap? Stuur hem dan even een mailtje via ledenadministratie@svobasketball.nl

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend