SVOBasketball

Talentontwikkeling

Eén van de doelstellingen van SVO is dat we alle leden de mogelijkheid bieden zich in brede zin te ontwikkelen in de basketbalsport. Dat doen we door zelf programma’s aan te bieden, maar ook door samen te werken met andere verenigingen en organisaties. Op deze pagina geven we een overzicht van onze samenwerking met anderen.

Basketball Academy Utrecht
Onder de naam Basketball Academy Utrecht werken de Utrechtse basketbalclubs SVO, Uball en Utrecht Cangeroes samen door aan talentvolle spelers en speelsters de mogelijkheid te bieden op de twee hoogste landelijke niveaus te trainen en te spelen. Samen zorgen we ervoor dat spelers zich beter en breder kunnen ontwikkelen. Samen zorgen we er zo ook voor dat we op de niveaus daaronder betere en evenwichtigere teams hebben. Zo kunnen we daadwerkelijk meer spelers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en te spelen en trainen op het niveau dat bij hen past.

 

Basketball Academy Utrecht is geen aparte vereniging. Het is een echt samenwerkingsverband tussen de genoemde clubs, waarbij de teams ‘gehost’ worden door een van de samenwerkende clubs. Ook trainingen en wedstrijden zullen in verschillende sporthallen in Utrecht plaatsvinden.

 

Voor meer informatie over Basketball Academy Utrecht kun je mailen naar info@svobasketball.nl

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend