SVOBasketball

Privacybeleid

SVO Basketball hanteert een privacybeleid. De gegevens zijn opgeslagen in Sportlink onder auspiciën van de NBB. Alle leden kunnen en mogen de gegevens opvragen die op henzelf betrekking hebben. Via de ledenadministratie kunnen deze gegevens gewijzigd worden. Ook is een lid gerechtigd om een verzoek in te dienen om vergeten te worden. Na max 1 maand zal dit verzoek ingewilligd worden of volgt een reactie waarom het verzoek niet opgevolgd zal worden.

SVO Basketball heeft van haar leden en vrijwilligers de volgende persoonlijke informatie vastgelegd:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening in verband met automatische incasso
 • Ouders/verzorgers (bij minderjarigen)
 • Teamindeling
 • Geboortedatum in verband met leeftijdsklasse voor teamindeling
 • Basketball diploma’s en certificaten
  • Scheidsrechter
  • Spelregels
  • Trainer-Coach licenties
 • Pasfoto voor spelerskaart en identificatie bij wedstrijden
 • Bondsnummer
 • Eventuele opmerkingen over spelers met betrekking tot het (potentiële) basketballtalent
 • Dispensaties
 • Bijzondere statussen binnen de vereniging zoals
  • Bestuursfunctie
  • Vrijwilliger
  • Teammanager
  • Trainer
  • Coach
  • Trainend lid
  • Spelend lid
  • Aspirant lid (Basketball ’s Cool)

De gegevens worden gebruikt om de leden te kunnen benaderen met berichten over wedstrijden, trainingen, verenigingszaken en teamindelingen te kunnen maken. De hiervoor gebruikte gegevens worden steeds tot een minimum beperkt.

Van alle vrijwilligers en functionarissen van SVO Basketball wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Deze verklaring wordt door SVO Basketball in dossier bewaard. Aanvragen van een VOG kan in overleg met SVO Basketball kosteloos gedaan worden bij de gemeente waar de vrijwilliger of functionaris woont.

Bij aangaan van lidmaatschap van SVO geeft de betrokkene toestemming aan SVO om bovengenoemde gegevens te bewaren, te gebruiken voor de genoemde activiteiten en berichtgevingen. De gegevens worden NIET doorgegeven aan derden, anders dan verenigingsfunctionarissen zoals coaches, trainers en teammanagers, etc.

De gegevens en foto kunnen en mogen via de basketball.nl app gebruikt worden om de spelers te identificeren voor scheidsrechters bij wedstrijden.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend