SVOBasketball

Veilig Sportklimaat

SVO Basketball wil een veilige basketballvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met basketball en zich thuis voelt binnen de vereniging. Om te zorgen voor een veilig sportklimaat doen we er samen alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Alle inspanningen hiervoor kunnen niet altijd voorkomen dat er toch situaties kunnen ontstaan waardoor je je niet prettig voelt: bijvoorbeeld door pesten, problemen met een teamlid of met de trainer/coach. Soms zijn er andere zaken waardoor je niet met plezier traint of wedstrijden speelt.

Het is niet altijd makkelijk om dit soort zaken aan de orde te stellen of te bespreken. Als je niet goed weet wat je hiermee doet, kan het plezier in je sport best lastig worden.

Daarom is het goed te weten dat je bij ons contact kunt opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Je kunt hier terecht als je te maken hebt met grensoverschrijdend – of ander ongewenst gedrag. . De VCP is er voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Wanneer kun je o.a. terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van SVO Basketball?

Als je vragen hebt over :
• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
• de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een (team)lid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Als er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie, kun je ook bij het meldpunt van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) terecht met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met jou gebeuren. De VCP is onafhankelijk.

Hoe vertrouwelijk handelt de vertrouwenscontactpersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk is om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of ergens anders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van SVO plaatsvinden wordt vertrouwelijk omgegaan.

Verantwoordelijkheid
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SVO Basketball.

De vertrouwenscontactpersoon rapporteert waar nodig, in ieder geval aan het einde van het seizoen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

De gedragsregels mbt veilig sportklimaat

 

  1. De begeleider zorgt voor een sfeer en omgeving waarin de sporter zich veilig kan voelen
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch zal ervaren
  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook
  7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele uitstapjes gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals kleedkamer of verblijf
  8. De begeleider heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik  als gevolg van Seksuele Intimidatie.
  9. De begeleider zal er actief op toezien ddat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider signaleert dat er gedrag is dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, zal hij de benodigde acties ondernemen
  10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Katja Janshen is telefonisch of per WhatsApp bereiken op +31 6 13 99 53 61. Je kunt ook een mail sturen naar vcp@svobasketball.nl

WhatsApp Image 2023-03-12 at 13.45.47

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend