SVOBasketball

Bestuur

Het is best handig om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is binnen SVO. Zodat eventuele vragen, opmerkingen of suggesties bij de juiste persoon terechtkomen. Daarom stellen we het bestuur en de TC graag aan je voor!

De voorzitter van SVO is Astrid Bour. Ze geeft leiding aan onze club en zorgt dat iedereen de ruimte krijgt om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. Astrid overziet, helpt, faciliteert en verbindt. Maar als het nodig is, spreekt ze mensen ook aan op hun verantwoordelijkheden! Wil je haar iets vragen? Stuur gerust een mail naar voorzitter@svobasketball.nl

Paul Lebens zorgt als penningmeester dat SVO financieel een gezonde club is en blijft. Hij kijkt scherp naar alle kosten, zoals zaalhuur en wedstrijdtenues. Op basis daarvan bepaalt hij wat de contributie moet zijn. Als je dringende vragen hebt over financiële zaken, kun je hem mailen op penningmeester@svobasketball.nl

Als secretaris van SVO zorgt Mirian Heesbeen dat besluiten en afspraken leiden tot concrete acties. Zij is de contactpersoon voor de vereniging en het bestuur en waakt o.a. over de wet- en regelgeving. secretaris@svobasketball.nl

 

Via info@svobasketball.nl beantwoordt Mirian alle vragen die gaan over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Of zorgt ervoor dat die op de juiste plek terecht komen.

John Heijlond is onze scheidrechters- en wedstrijdsecretaris. Hij stemt het wedstrijdprogramma af met de bond en zorgt dat er scheidsrechters aanwezig zijn bij de thuiswedstrijden. Heb je vragen of opmerkingen over het wedstrijdschema? Of wil je iets weten over de scheidsrechters? Stuur dan een mail naar wedstrijdsecretaris@svobasketball.nl

Melvin Kosuch is de onmisbare brug tussen technische commissie en bestuur. Hij zorgt dat plannen en beslissingen altijd afgestemd worden, zodat bestuur en TC op dezelfde golflengte zitten. Omdat hij zich thuis voelt op een basketballveld, maar als bestuurslid ook weet wat er speelt, kun je hem zo ongeveer alles vragen: m_kosuch@hotmail.com

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend