Beste SVO-ers,

Wist je dat 1 op de 5 sporters te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag? Dit geldt voor sporters op alle niveaus en van alle leeftijden! Reden voor SVO om dit probleem zeer serieus te nemen. We willen dat iedereen binnen de vereniging zich veilig voelt en dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen altijd veilig zijn.

Bestuur en TC willen zo snel mogelijk een aanpak ontwikkelen om de vereniging door te lichten en een actieplan op te stellen. Daarom hebben we vorige maand een bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Sociale Veiligheid in de Sport’. Gastspreker was Serge Westercappel van Centrum Veilige Sport.

In zijn presentatie, die aansloot bij de landelijke campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’, benadrukte Serge dat er allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn.

Grensoverschrijdend gedrag is een beladen onderwerp, dat helaas zeer actueel is in onze maatschappij. Als SVO realiseren we ons dat we er niet zijn met het opstellen van protocollen en het aanvragen van VOG’s. Om te zorgen voor een veilig sportklimaat, moeten we veel meer ‘awareness’ creëren: iedereen moet weten wat de normen en waarden zijn en wanneer er sprake is van ongelijkwaardigheid. Alleen dan kunnen we fout gedrag herkennen en snel en zorgvuldig handelen!

Als bestuur doen wij er alles aan om incidenten te voorkomen en onze leden in alle rust, orde en veiligheid te laten sporten. Mochten er toch incidenten plaatsvinden, dan schakelen wij zo snel mogelijk de juiste (externe) partijen in.

Binnen SVO is Marja Vlaanderen als vertrouwenscontactpersoon (VCP) de eerste opvang bij meldingen. Zij bepaalt vervolgstappen, informeert het bestuur en is een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid. Daarnaast is het belangrijk dat alle leden en betrokken ouders op de hoogte zijn van de verschillende opties op het gebied van zorg en advies, informatienummers, et cetera.

Natuurlijk blijven wij jullie informeren over dit belangrijke onderwerp. Mocht je vragen of aanvullingen hebben, dan kun je ons altijd mailen:

Het Bestuur