SVOBasketball

Aannamebeleid

Algemeen

Om zo transparant mogelijk te zijn, delen we hierbij de criteria voor het plaatsen van nieuwe leden. Deze criteria zijn door het bestuur en technische commissie opgesteld. Ze staan op de website onder aannameprocedure.


Elk jaar wordt uiterlijk in april vastgesteld hoeveel (jeugd)leden van buitenaf aangenomen kunnen worden per leeftijdscategorie.

Beschikbare ruimte voor nieuwe leden voor de competitie

De instroom is afhankelijk van de ruimte binnen de teams. Dit is afhankelijk van de afmeldingen per 1 april en de aanmeldingen tot 1 mei van ieder seizoen. Uitgangspunt daarbij is het aantal van maximaal 12 spelers per team in iedere leeftijdscategorie.

Instroom algemeen

Aanmeldingen voor een plaats in een jeugdteam gebeurt aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen (hierbij ook kijkend naar de lange termijn prognose). Bij meer aanmeldingen dan dat er beschikbare plaatsen zijn, worden aan de hand van de opgestelde voorrangscriteria (met onder andere: woonplaats, al andere familie leden actief bij SVO Basketball, al eerder op wachtlijst etc.) punten toegekend. Op basis van de punten wordt dan bepaald wie wel en wie niet geplaatst kan worden

Criteria

Punten

Woonachtig binnen een straal van 10 km van SVO Basketball

2

Broertjes/zusjes/ouders van leden van SVO Basketball

2 per gezinslid

Kinderen van ouders die zich al structureel als vrijwilliger actief inzetten voor SVO Basketball

2 per functie

Kinderen van ouders die zich willen inschrijven voor een of meer vrijwilligerstaken

2 per functie

Verhuizing en al lid bij een bij de NBB aangesloten vereniging

1

Leeftijdsgrenzen

SVO Basketball hanteert de leeftijdsgrenzen van de Basketballbond, welke zijn gebaseerd op geboortejaar.


https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/


Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd mogen spelen. Hoger spelen mag wel.

Indeling jeugd en senioren

Basketball’sCool: kennismaking met basketball voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
U10: competitie spelend tot en met 9 jaar
U12: competitie spelend tot en met 11 jaar
U14: competitie spelend tot en met 13 jaar
U16: competitie spelend tot en met 15 jaar
U18: competitie spelend tot en met 17 jaar
U22: competitie spelend tot en met 21 jaar
Heren senioren
Dames senioren

Evenredige opbouw van teams

Om grote verschuivingen in de meer-jaren-prognose van de opbouw van de jeugdteams te vermijden, streven we naar een gelijke verdeling van 1e en 2e jaar spelers binnen een team.

Recreanten

Naast de competitespelende leden zijn er ook recreantenteams binnen SVO.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend