SVOBasketball

Heaven is a playground

Website SVO

Het moet een overzichtelijke, niet te ingewikkelde site worden met een eenvoudige structuur en simpel te wijzigen hoofdstukken en menu.
Het zou wel veel visueler moeten worden dan de huidige site, omdat basketbal nu eenmaal een kleurrijke en visueel aantrekkelijke sport is en het niet lastig is om aan voldoende foto’s en andere afbeeldingen te komen. Bij de eerste kennismaking met SVO komt men over het algemeen direct op de site terecht en dat geeft de kans om ons als een bruisende, kleurrijke vereniging te presenteren.

Kleuren

SVO heeft van oorsprong een helder rode huisstijlkleur, en die willen we veranderen in een wat kwalitatievere donkerrode kleur.
Dat is (hoofdkleur) R202, G 0, B 28.
Als een soort steunkleur kan een bordeuax gebruikt worden, ofwel: R 125, G 0, B 18.
Naast de kleuren wit en zwart uiteraard. Wit voor de achtergrond en zwart voor de typografie.
Waar in de huidige site je veel zwarte balken etc tegen komt, willen we dat nu niet meer.
Mocht er in de toekomst nog een andere kleur nodig zijn, dan zal dat een complementaire kleur zijn, een soort aquagroen, oftewel R 0, G 202, B 174.

Typografie

We hebben voor twee lettertypen gekozen. Een lettertype voor de kopregels / headings en dat is geworden: De Barlow Condensed Semi Bold 600.
Een andere familie is voor de bodytekst en tussenkopjes. En dat is geworden de Fira Sans.
Alle twee de lettertypen komen van Google Fonts. Waarom zo strak? Omdat er straks meerder mensen aan de slag gaan met verschillende communicatiemiddelen.
Zo maakt iemand de e-mail nieuwsbrief op en zullen er ook presentaties gemaakt gaan worden. Dan is het fijn dat we ook die mensen kunnen vragen om met deze lettertypes aan de slag te gaan. Makkelijk te downloaden en goed voor de uniformiteit en consequente uitstraling van SVO.
We gebruiken de teksten steeds links lijnend. Behalve dan de tekst in de hoofdfoto / animatie / film op de homepage. Daar kun je niet om centreren heen.

Typografie in foto’s van de buttons en de doorlinkpagina’s:
Bij de buttons zien we de typografie in het wit (diapositief) in de foto. Steeds linkslijnend en onderin ten opzichte van de foto. Het moet er behoorlijk fors in, als dat kan, uitgaande van één corpsgrootte voor alle buttons.
Hetzelfde geldt voor de doorlinkpagina’s. De foto steeds bovenin, allemaal dezelfde hoogte van de foto gebruiken, met als uitzondering bij de Technische Commissie.

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend