SVOBasketball

Algemene informatie

Contributie 2022 – 2023.

Leeftijdscategorie

Senioren ( boven 18 )
Onder 18
Onder 16
Onder 14
Onder 12
Onder 10

Basis

€ 435,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 415,00
€ 415,00

Recreant

€ 200,00

Competitie spelende leden trainen 2 x per week. Bij 1 x trainen per week geldt een mindering van € 100,00 per seizoen.
Het inschrijfgeld bij aanmelding is éénmalig € 10,00
Betaalwijze.
De contributie 2022 – 2023 wordt in drie termijnen geïncasseerd ( in september, oktober en november 2021 ) van het opgegeven rekeningnummer. De toeslag 2 x trainen wordt geïncasseerd in januari 2023. Bij aanmelding na september wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Er is de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bij deze betaling blijft men conform de lidmaatschapsvoorwaarden ten allen tijde de jaarcontributie verschuldigd.
Voor U-pashouders geldt dat ze – een gedeelte van – de contributie uit hun budget kunnen laten betalen. Hiervoor dienen een kopie van de U-pas en de benodigde gegevens voor aanvang van het seizoen aan de penningmeester opgestuurd te worden.
Bij vragen kun je contact opnemen met Marshall Alavirad via penningmeester@svobasketball.nl

Einde lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie. Hiermee wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.
Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmelding tussen 1 mei en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.
Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, dan wel kwijtschelding van de verschuldigde contributie.
Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.
ledenadministratie@svobasketball.nl

Het ALV is op 27 november om 19:30 uur, online via MS Teams.

De datum van de ALV is op maandag 27 november, van 19.30-21.00u, online. We rekenen op een grote deelname van onze leden in de vorm van een substantiële representatie van onze competitie- en recreantenteams.

We hopen jullie te zien vandaag 27ste november!

Klick hier voor teams-toegang!

Belangrijke documenten voor de ALV!

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend