Vertrouwenspersoon

naamloos-4329

Basketball is een teamsport. En dat betekent dat een goede samenwerking onmisbaar is. We moeten elkaar kunnen vertrouwen en iedereen moet zich veilig voelen – zowel binnen als buiten het veld.

Toch kan het gebeuren dat je ergens onzeker, bang of boos over bent. Lukt het niet om hier met je teamgenoten of trainer/coach over te praten? Dan kun je altijd terecht bij Marja Vlaanderen. Zij is als externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) verbonden aan SVO.

Marja kan je helpen bij vragen, vermoedens, meldingen en klachten op het gebied van bijvoorbeeld pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze gesprekken zijn uiteraard volledig vertrouwelijk. Wel moet Marja de melding doorgeven aan het bestuur van SVO, maar dit gebeurt altijd anoniem.

Marja is telefonisch of per WhatsApp bereiken op 06 13751257. Je kunt ook een mail sturen naar vlaanderen.marja@gmail.com

De spelregels.

10 spelregels voor spelers

 

1. Je komt in principe altijd op tijd
2. Je bent goed uitgerust en zet je maximaal in
3. Je kleedt je om in de kleedkamer en laat na gebruik geen troep achter
4. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden
5. Je luistert naar de trainer als hij/zij iets uitlegt (bal vast!)
6. Als je tijdens de training uitstapt is de training in principe voorbij
7. Je verlaat het veld nooit zonder toestemming
8. Je hebt altijd een bal en een waterfles bij je
9. Je hebt bij wedstrijden geen commentaar op de coach, scheidsrechters of tafel
10. Een technische/onsportieve fout betekent: einde wedstrijd

10 spelregels voor ouders

 

1. Je meldt je kind in principe ruim van te voren af
2. Afmelden doe je rechtsreeks bij de trainer (niet in de groepsapp of via een andere speler)
3. Alleen afmelden als er echt niet getraind kan worden (het is een teamsport)
4. Je komt tijdens de training niet in de zaal
5. Je komt tijdens de wedstijd niet op het veld
6. Je geeft voor de wedstrijd iets gezonds en licht verteerbaars mee (geen snoep of brood!)
7. Je bent onmisbaar en vervult dus een taak binnen de vereniging
8. Je moedigt je kind aan met respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere ouders
9. Je stimuleert je kind om zelf te vertellen als er iets aan de hand is
10. Een gesprek met een trainer kan nooit tijdens de training

10 spelregels voor de trainers/coaches

 

1. Je zorgt dat elk kind elke training iets leert
2. Je zorgt dat elk kind elke training plezier heeft
3. Je zorgt dat elk kind elke training moe wordt
4. Je zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen
5. Je komt nooit in de kleedkamer als spelers zich omkleden
6. Je behandelt spelers gelijkwaardig, maar hebt ook oog voor hun verschillen
7. Je tolereert geen enkele vorm van pestgedrag (zeker niet op basis van huidskleur)
8. Bij wedstrijden starten kinderen die het meest getraind hebben
9. Je geeft het goede voorbeeld richting scheidsrechters
10. Je behandelt spelers positief en eventuele kritiek is altijd opbouwend